Andrei Piryatinski

Adjunct Professor

Photo: Andrei Piryatinski
Email: 
apiryat@lanl.gov
Education: 
PhD, Physics, University of Toledo, Ohio, 1997